Anasayfa » Çocuğa Karşı Nitelikli Cinsel İstismar Suçu

Çocuğa Karşı Nitelikli Cinsel İstismar Suçu

by hobitavsiye

Çocuğa Karşı Nitelikli Cinsel İstismar Suçu

15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı geliştirilen her türlü davranış diğer çocuklara karşı tehdit, hile, cebir, iradeyi etkileyen başka nedenlere dayalı cinsel davranışlar, cinsel istismar olarak ele alınır. Çocuğun nitelikli cinsel istismar suçu kapsamında 103. Maddenin ikinci fıkrasında vücuda organ veya cisim gibi maddelerin sokulması şeklinde düzenlenmiştir ve bu durum için oral, anal, vajinal yoldan organ veya cisim sokulması gerekmektedir. Resimden kastedilen her türlü materyal değerlendirilir. Burada nitelikli cinsel istismar suçunda arzuların tatminine yönelik olması şartı bulunur ve TCK 103 maddesinde 10 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasıyla hükmedilir.12 yaşını tamamlamamış olması halinde ise verilecek ceza 18 yıldan az olamaz.

Cinsel İstismar Suçlarında Hata

Mağdurun yaşı hakkında yapılan hatanın mazeret olarak ileri sürülebilmesi mümkün olan bir durumdur. 15 yaşından küçük veya 12 yaşından büyük olması mağdurun rızası ile bu durumun gerçekleşmesi ve yaşı konusunda faile gerçeğe aykırı beyanda bulunması durumları mağdurun yaşı konusunda esaslı hatayı oluşturmaktadır. TCK 103 ün hükmü kapsamında bu durumun hatasından yararlanabilmektedir yani fail cinsel ilişkide bulunduğu mağdurun 15 yaşını doldurmadığı halde 15 yaşını doldurduğu düşüncesiyle rızası ile böyle bir durumda bulunuyor ise şikayetçi olmayan mağdurun yaşı konusunda hatası esaslı diğer ifade ile kabul edilen bir hata olursa 5237 sayılı TCK’nın 103. maddesi kapsamında yargılanır. Özel hayatın gizliliğini ihlal son derece önemli ve hassas bir konudur.    

Related Posts

Leave a Comment